Who’s Next is op zoek naar een nieuw bestuurslid als secretaris

Who’s Next is een uitdagend, jaarlijks terugkerend jongerenfestival waarin klassieke muziek gepresenteerd wordt voor en door jongeren. Who’s Next richt zich op jongeren tussen 12 en 18 jaar en heeft als doelstelling om actieve en passieve beleving van klassieke muziek bij deze doelgroep te versterken. Speciaal voor scholen in Almere is een educatieprogramma ontwikkeld dat bestaat uit verschillende onderdelen, afgestemd op leerlingen van verschillende leeftijden. De verbindingen die Who’s Next legt tussen de deelnemers en professionele musici en jong talent maakt het tot een bijzonder en laagdrempelig evenement.

Ambitie muziekeducatie jeugd/jongeren
De ambitie van Who’s Next is om uit te breiden naar zoveel mogelijk scholen in Almere en naar de rest van Flevoland. Hiervoor is een meerjarenplan ontwikkeld. De organisatie is klaar voor een nieuwe fase en heeft de afgelopen twee jaar de eerste stappen gezet met een nieuwe visie en een meerjarenplan 2019-2022. Om de ambitie mogelijk te maken, zal de kleine organisatie moeten meegroeien. Het bestuur streeft naar een organisatie (1,5 fte) die het hele jaar kan werken aan Who’s Next in Almere en de regio. Aan de start van deze nieuwe fase zoeken we een nieuw bestuurslid voor de functie van secretaris, die de organisatie bij de verdere uitrol ondersteunt.

Organisatie en stakeholders
Het bestuur is betrokken maar ook op afstand. De verantwoordelijkheid van uitvoering en beleidsontwikkeling is in handen van directeur Jojanneke van de Weetering. De directeur is primair ook verantwoordelijk voor de externe contacten en fonds- en subsidieaanvragen. Daarnaast wordt er door haar nauw samengewerkt met subsidiënten, fondsen, cultuurdocenten van middelbare scholen, Collage (kunst- en cultuureducatie), ervaren producenten en jonge professionele muziekdocenten.

Profiel van de bestuursfunctie secretaris
Het huidige bestuur bestaat uit Ingrid Verheggen, Marijke Hoogwoud en Caroline Oort (vertrekkend bestuurslid), vergadert vier keer per jaar (digitaal of fysiek in Almere). De taken van de secretaris laten zich als volgt omschrijven:

Bij voorkeur heeft de kandidaat contacten met het lokale/regionale onderwijs, ervaring met kunst- en cultuureducatie, affiniteit met (klassieke) muziek en/of bent bestuurder in een vergelijkbare functie.

Meer info en heeft u interesse?
Bekijk de twee video’s op YouTube voor meer informatie:
In gesprek met de workshopbegeleiders over de voorbereidingen
Classic Express op bezoek in Almere

Heeft u interesse of wilt u meer weten? Stuur dan een mail naar info@whos-next.nl.
Of bel met Caroline Oort op 06-3081 6934 of Ingrid Verheggen op 06-1280 7222.
Na een eerste kennismaking, wordt u ook uitgenodigd om een bestuursvergadering bij te wonen.

home Nieuws