Who’s Next houdt per 1 januari 2021 op te bestaan.

Wij hebben, net als vele andere Almeerse culturele instellingen, in juli een meerjarige subsidieaanvraag bij Gemeente Almere ingediend voor de periode 2021-2024. We hebben te horen gekregen dat Who’s Next per 1 januari geen subsidie meer ontvangt. De reden is dat de doelstellingen en activiteiten van Who’s Next in de visie van de gemeente niet passen bij de in de Cultuurnota vastgestelde doelen ten aanzien van cultuureducatie.

Omdat Who’s Next voor het overgrote deel van de financiering afhankelijk is van de gemeentelijke subsidie en wij zonder deze subsidie geen toekomst zien houdt Who’s Next per 1 januari 2021 op te bestaan. Dat betekent voor dit schooljaar dat wij nog wel de Classic Express organiseerden van 7 t/m 15 december op vijf middelbare scholen, maar dat de educatietrajecten die gepland stonden vanaf januari en het festival in april geen doorgang kunnen vinden.

Wij betreuren de beslissing van de gemeente enorm, zeker ook omdat we trots zijn op wat we in de loop der jaren hebben bereikt. Het is Who’s Next gelukt om middelbare scholieren een eerste positieve kennismaking met klassieke muziek, een kunstdiscipline die vaak ver van ze af staat, te geven. We zijn trots op het feit dat we leerlingen jaar na jaar een onvergetelijke ervaring hebben geboden tijdens de workshops en het festival in KAF en hen hebben laten musiceren, zingen, dansen en acteren. We zijn onze gedreven workshopleiders, de jonge generatie klassieke musici, al onze samenwerkingspartners, de o zo betrokken cultuurcoördinatoren en onze subsidieverstrekkers zeer dankbaar voor hun aandeel in ons succes.

Vanwege covid-19 en de omstandigheden zal er helaas geen centraal afscheid plaatsvinden. We hopen van harte dat ook zonder Who’s Next zoveel mogelijk mensen in aanraking blijven komen met klassieke muziek. Dat is onze missie!

Nieuws