3e klas: Koor en Muziektheater

IMG_0980Who’s Next wil jongeren actief kennis laten maken met klassieke muziek. Om zelf te ervaren hoe het is en wat het betekent om je creativiteit te gebruiken en daarmee -samen- muziek te maken. Om te merken hoe krachtig het is om je stem goed te kunnen gebruiken en om te voelen hoe je dingen die je niet in woorden kunt uitdrukken, wél kunt zingen! De methodiek die wordt gebruikt is een bijzondere vorm van leren waarbij samenwerken een grote rol speelt. Samen zingen is laagdrempelig en wordt door Who’s Next ingezet voor het derde leerjaar.

Tijdens de workshops zal er aandacht zijn voor technische aspecten van zingen: het opwarmen van de stem, articulatie en dynamiek. Daarnaast worden theatrale werkvormen ingezet die leerlingen stimuleren om te ‘durven’ zingen. Drie kerncompetenties, die van belang zijn voor de ontwikkeling van jongeren, spelen daarin een rol: sociale competentie (samenwerken), het creërend vermogen en presenteren. Het eindresultaat is te zien tijdens Festival Who’s Next.

Project 1: Koor

Onder leiding van dirigente en zangcoach Emma Rekers wordt repertoire ingestudeerd. Het repertoire wordt deels met de leerlingen samengesteld. Het centrale thema van Who’s Next, You’ve got the Power, wordt daarbij als leidraad gebruikt. Ouders, familie en vrienden en de medescholieren van de deelnemende leerlingen worden uitgenodigd om te komen kijken naar de eindpresentatie tijdens Festival Who’s Next.

Project 2: Muziektheater

Dit jaar werkt Who’s Next wederom samen met de Almeerse jeugdtheatergroep SubSub. De scholieren die meedoen aan het muziektheaterproject werken met materiaal dat voor de nieuwe voorjaarsvoorstelling van SubSub geschreven is. Ook de leerlingen krijgen een rol in het maakproces van het materiaal. Samen met workshopleider Ineke Geleijns en regisseur van SubSub Esther Bolte maken de leerlingen een muziektheatervoorstelling. Ouders, familie en vrienden en de mede-scholieren van de deelnemende leerlingen worden uitgenodigd om te komen kijken naar de eindpresentatie tijdens Festival Who’s Next.