Bovenbouw: Componeren

Het compositieproject is ontwikkeld met als doel scholieren op de meest intensieve manier kennis te laten maken met hedendaagse gecomponeerde muziek. Leerlingen componeren zelf muziek die uitgevoerd wordt door  professionele musici. Ze schrijven in dit project (alleen of in groepjes) muziek bij een cartoonfilm.

Filmcomponisten Bart van de Lisdonk en Michiel Heeneman leren de leerlingen de beginselen van het componeren en hoe een filmcomponist te werk gaat. Zij begeleiden de leerlingen tijdens negen lessen op school. Daarnaast komen de musici 1 keer in de klas om hun instrumenten ‘voor te stellen’. Leerlingen maken bij het componeren gebruik van het (gratis software) programma Musescore.

Elke leerling (of groepje leerlingen) ontvangt een filmfragment van 2 a 3 minuten. Omdat er gecomponeerd moet worden bij bestaand beeldmateriaal, waarbij de muziek het beeld moet ondersteunen, hebben de leerlingen houvast tijdens het maakproces.

De geschreven composities worden twee weken voor de einduitvoering door de musici gerepeteerd in bijzijn van de leerlingen. De leerlingen kunnen tijdens deze repetitie aanpassingen maken. De definitieve versie van hun compositie leveren ze een week voor de einduitvoering in.